MarjattaLaiho Jokainen ei ole hyvä jossakin – mutta kelpaa silti ihmiseksi.

Aktiivimalli vs. passiivimalli?

Suomen eduskunta alkaa tänään kello 12 käsitellä ”Hallituksen esitystä eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä” ja myös ”Hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta”, mihin sisältyy työttömien ”aktiivimalli”. Täysistuntoa voi seurata suorana verkossa.

Joukkovoima on pyytänyt kansalaisia ottamaan yhteyttä kansanedustajiin seuraavalla tiedotteella Facebook-tapahtumassa ”Vastustan työttömien aktiivimallia, äänestys siirtyi ti 19.12.”(Korvasi vanhan tapahtuman, jossa äänestystä odotettiin tänään maanantaina. ”Vastustan työttömien aktiivimallia!”):

>>JAA!  Ti 19.12. kansanedustajat äänestävät ns. työttömän aktiivimallista. [Siirtyi maanantailta 18.12.]. Nyt kiireellä postia: kansanedustajat aakkosissa alla + sähköpostiosoitteet kampanjointia varten (sähköpostinimiluettelo alimmaisena). Huomio! Sama viesti kannattaa lähettää korkeintaan noin viiden ryhmissä, ettei luokitu roskapostiksi.

Viesti voi olla esimerkiksi tällainen (tee viestistä yksilöllinen; ainakin alkua kannattaa muutella):

”Rohkenen lähestyä Sinua ja pyydän, että vastustat työttömien aktiivimallia koskevan lain säätämistä, koska se on vastoin lakia ja ihmisten perusoikeuksia. Miten työtöntä voidaan rangaista siitä, että hänellä ei ole työtä?

Työttömyyden perusturvaa on vähennetty radikaalisti viime vuosina. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea moittii Suomea, että työmarkkinatuki on liian pieni jo nyt. Enää ei voi leikata ilman, että työttömät ajetaan ahdinkoon, joka tulee yhteiskunnalle vielä kalliiksi. Sillä miten ihminen voi pärjätä rahatalouteen perustuvassa yhteiskunnassa, kun nytkin jo riittämättömästä tuesta leikataan? Osa joutuu pysyvästi yhteiskunnalle kalliiksi tulevan tukimuodon eli toimeentulotuen varaan. Iso osa joutuu toimeentulotuelle aina, kun tarvitsee rikki menneen kodinkoneen tilalle uuden tai päästäkseen hammaslääkäriin tai välttämättömään sairaanhoitoon.

Kiitos, jos luit tämän ja asetut tuota järjetöntä työttömien aktiivimallia vastaan, joka todellisuudessa vain rankaisee ihmistä, joka on vailla työtä.
Kunnioittavasti
Nimi + Titteli + Paikkakunta + Puh.” <<

Lähetin eilen kaikille 200 kansanedustajalle oman viestini ”aktiivimallista”. Se on tällainen:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

>> Passiivimalli [aiheena]

Arvoisa kansanedustaja!

Tunnetko jonkun pyörätuolilla liikkuvan ihmisen? Vaikka et tuntisikaan, Sinä voit helposti kuvitella, miten kannustavaa olisi, jos kaikille kävelykyvyttömille ja siksi hyvinvointiyhteiskunnalta käyttöönsä pyörätuolin tai muun liikkumisapuvälineen saaneille laadittaisiin laki passiivimallista.

Passiivimalliksi luonnostelin seuraavia pykäliä, jotka saat ottaa vapaasti käyttöön sellaisinaan tai muokata mieleisiksesi eduskunta-aloitteeseen / ministerinä hallituksen esitykseen:

”Jos liikkumisapuvälinettä käyttävä henkilö ei ole ajanjaksona, jolta hänelle on maksettu elinkustannuksiin tarkoitettua vammaisetuutta yhteensä 65 päivältä, ollut riittävän passiivisesti syrjäytyneenä yhteisöstään, maksetaan hänelle seuraavalta 65 päivältä etuus alennettuna.

Alentaminen tehdään täyteen vammaisuuden perusteella saatavaan tukeen ja sen suuruus on 4,65 prosenttia.

Vammaisetuutta saadessaan henkilön katsotaan 65 päivän aikana olleen riittävästi syrjässä vammattomien kanssa yhdenvertaisena elämisestä, jos hän on kyseisenä aikana ollut:

1) ilman arkitoimissaan liikkumiseen välttämättömiä apuvälineitä yhteensä niin paljon, että toimintakyvyttömyyden kesto kalenteriviikon aikana tehtynä vastaisi työttömyysetuuksien saamista koskevaa palkansaajan työssäoloehtoa, joka on 18 tuntia kalenteriviikossa;

2) viisi päivää syrjäytymistä edistävässä palvelussa aivopestävänä ymmärtämään kelvottomuutensa suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi.”

Vammaiselle riittävän passiivisen syrjäytymisen osoittava selviytymättömyysehto olisi siis vain 18 tuntia 65 päivässä, sama kunakin peräkkäisenä 65 päivän jaksona työikäisyytensä loppuun – silloin kun elää lakisääteisillä korvauksilla ennen eläkeikää. Se on hyvin kohtuullisesti tulevaa työttömien aktiivimallia vastaava vaatimus toimimisesta asiassa, johon ei lainkaan pysty vaikuttamaan, ja syyllistysyhteiskunnalle tärkeä vastine siitä, että epäkelpona yksilönä pystyy muun ajan liikkumaan ja seurustelemaan toisten raajarikkojen ja myös vammattomien ihmisten kanssa, jopa touhuamaan mukana ties missä arveluttavissa, Suomen kilpailukykyä rapauttavissa kansalaisjärjestötoiminnoissa, kehittämään itseään harrastuskerhoissa tai yleisöluennoilla ja – mikä pahinta – pelkällä katukuvassa näkymisellään edistämään demokratiaa ja yhdenvertaisuutta, ymmärtämystä erilaisista elämäntilanteista ja globaalia solidaarisuutta. Eläkeikään tulleelta ei sitten enää edellytettäisi sen enempää passiivisuutensa kuin aktiivisuutensa todistamista, olipa raihnainen tai työtön. Viilaahan indeksileikkuri eläkkeen joka tapauksessa elämiseen riittämättömäksi.

En ole tarkemmin pohtinut kaikkia passiivimallin yksityiskohtia. Luonnollisesti on selvää, ettei passiivisuuden ilmentämiseen riittäisi yöaikainen liikkumattomuus ja syrjäytyneenä olemisen teeskentely. Kuitenkin laissa on ilman muuta järkevää antaa madollisuus jakaa tuo 65 päivän aikana pidettävä 18 tunnin passiivisuusjakso niin lyhyisiin pätkiin, että ei tule tarvetta päästä vessaan sinä aikana, joksi viranomaiset kulloinkin ottavat haltuunsa wc-käynnissä välttämättömän rollaattorin, kyynärsauvat tms. välineen. Tietysti omatoimisesti elävälle rammalle voitaisiin laittaa pitemmäksikin apuvälineettömyysajaksi pakkovaipat, mutta siitä syntyisi todennäköisesti harmillista viranomaisen väkivaltaista vastustamista sekä oikeudenkäyntikuluja jotka jäisivät yhteiskunnan maksettavaksi, koska surkimusten pieneläkkeistä ei voitaisi niitä ulosmitata. Suomen tapahtumat saattaisivat myös tällöin herättää kilpailukykyä kohottamatonta huomiota ulkomailla.

Passiivisuusmallin viranomaisvalvonta työllistäisi lisää muutenkin liiallista, tuottamatonta julkissektorin henkilökuntaa jatkuvassa apuvälineiden käytön estämisessä ja taas tarvitsijoidensa käyttöön palauttamisessa, mutta pieni hintahan se olisi siitä, että yhdenvertaisen ihmisyyden harha saataisiin poistetuksi Suomesta.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rammalta puuttuu kyky liikkua omin jaloin.
Työttömältä puuttuu mahdollisuus mennä töihin ja saada reilulla työllä elantonsa.
Kävelemään kyvytön ei ole itse valinnut vapaasti vammaansa vaihtoehtona vammattomuudelle.
Työtön valitsisi melkein sataprosenttisesti mieluummin työn kuin työttömyyden – mutta hänkään ei saa valita.

Hallitus ja eduskunta eivät voi parantaa ihmisyksilöiden fyysisiä vammoja päätöksillään. Sitä onneksi tehdään Suomessa nykylääketieteen mahdollisuusien rajoissa jo varsin taitavasti ja kustannustehokkaasti muutenkin – siihen asti, kunnes suunnitellussa muodossa oleva sote tulee voimaan.

Työttömälle valtiojohto tai paikallishallinto voisi tarjota työtä kunnon palkalla. Ihmisarvoa halventava, kafkamainen kikkailu ei ole sivistysmaalle sopivaa politiikkaa.

Maanantaina 18.12.2017 on eduskunnan esityslistalla:
”6   Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys      HE 124/2017 vp
Valiokunnan mietintö  StVM 22/2017 vp
Toinen käsittely”

Toivotan Sinulle joulumieltä ja kulunutta parempaa toista vuosisataa kotimaassamme!

 

Kunnioittavasti, potkurollaattorinsa riistämistä odottaen

Marjatta Laiho
[yhteystiedot] <<

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Syyttömille, punavihreille kansanedustajille laitoin alkusanat, joissa kerroin lähettäväni tekstini vain tiedoksi, ja esitin aluksi arvioni heidän poliittisesta toiminnastaan: ”Kiitos Sinulle, että puolustat ihmisoikeuksia Suomen 110-vuotiaassa eduskunnassa!” Lopuksi kirjoitin: ”Toivotan Sinulle ihanaa joulunaikaa ja jaksamista istuvan luddiittihallituksen kanssa, joka pirstoo hyvinvointivaltion tehokasta – myös kustannustehokasta – koneistoa minkä kerkiää!”

Tänään – eipäs kun huomenna tiistaina 19.12. – nähdään, onko kansanedustuslaitoksemme jäsenillä hiventäkään tervettä järkeä päässään vai hyväksyykö heidän enemmistönsä näin mielipuolisen aktiivimallilakiesityksen, joka tuo väistämättä mieleen natsi-Saksan ”juutalaislakien” sekä myös vammaisiin, rauhanaktivisteihin ym. kohdistuvien ihmisoikeuksien poistamislakien vähittäisen kiristämisen ja massiivisen kansanmurhan toteuttamisen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat